Hologram Pyramid

ในงานนี้จะใช้ Hologram pyramid เราได้จัดทำ Model โรงงานวิสาหกิจชุมชมที่โรงไฟฟ้า ได้ทำร่วมกับชุมชน โดยสามารถเลือกการแสดงผลของ Model ได้แบบ Realtime ว่าต้องการให้หยุดอยู่ที่ Model ใด ขนาด Hologram Pyramid 42" 3 ด้าน กว้างxลึกxสูง : 104 x 68 x 54 cm


บริษัท มอนสเตอร์เดฟ จำกัด

ที่อยู่ : 33 SPACE ห้อง A84 ซ.ประดิพัทธ์ 17

ถนน ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400