Object Control

ใน Prototype Object Control เราได้นำเสนอการเลือกชมสินค้าในรูปแบบใหม่ โดยสามารถนำอุปกรณ์ของเราไปใส่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ ตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลาย อีกทั้งเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ซื้อในการซื้อสินค้าอีกด้วย


บริษัท มอนสเตอร์เดฟ จำกัด

ที่อยู่ : 33 SPACE ห้อง A84 ซ.ประดิพัทธ์ 17

ถนน ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400