Interactive Installation

Name : ASEAN Door Location : Parliament Thailand Open the door to ASEAN ในงานนี้เราจะจำลองบรรยากาศให้เสมือนกับอยู่ในสภาพแวดล้อมจริงของแต่ละประเทศในกลุ่มประเทศ ASEAN เพื่อต้อนรับผู้นำของกลุ่มประเทศ ASEAN ที่รัฐสภา ให้เกิดประสบการณ์ที่ดีกับผู้ที่รับชมงาน โดยนำการนำเสนอ Media ร่วมกับ Interactive เมื่อดำเนินการเปิดประตูก็จะนำผู้ชมงานไปสัมผัสบรรยากาศของแต่ละประเทศ ทำให้ผู้ชมมีส่วนร่วมกับสื่อจัดแสดงและทำให้งานน่าสนใจมากขึ้น


บริษัท มอนสเตอร์เดฟ จำกัด

ที่อยู่ : 33 SPACE ห้อง A84 ซ.ประดิพัทธ์ 17

ถนน ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400