AR : Augmented Reality

เทคนิค ARKit ในการนำเสนอเรื่องราวเผื่อให้ผู้เล่นได้รับประสบการณ์ใหม่ในการเล่น ในงาน 30 ปี มูลนิธิชัยพัฒนานี้เราได้จัดทำ AR ที่จะให้ผู้ร่วมงานสามารถนำ Teblet ส่องเพื่อดูโครงการพระราชดำริ ต่างๆ ทำให้ผู้ร่วมงาน สนุกสนานไปกับการรับชมและเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้รับชม


บริษัท มอนสเตอร์เดฟ จำกัด

ที่อยู่ : 33 SPACE ห้อง A84 ซ.ประดิพัทธ์ 17

ถนน ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400